Tractament aigües
IniciL'SPALA NOSTRA AIGUA TERMALTractament de les aigües

Les nostres aigües

Desinfecció amb llum UV i clor

La desinfecció per llum UV amplia l'espectre d'eficàcia considerablement enfront d'altres virus. La llum ultraviolada té la capacitat de destruir el genoma (ADN / ARN) de virus, bacteris i fongs, incloent-hi els coronavirus. Els desinfectants estàndard són efectius contra la SARS-CoV-2, però afegim com nivell extra de protecció la llum UV.

 

Control constant de l'aigua

Gràcies a un sistema automàtic, testegem els paràmetres de l'aigua i fem mesures constants. Aquest sistema controla els nivells de clor i de PH de les aigües i injecta la quantitat necessària de clor i de regulador de PH, a fi que els paràmetres siguin els correctes per la salut, tot respectant la normativa oficial i garantint sempre la millor qualitat de l'aigua.

Recirculació permanent de l'aigua

Les nostres aigües es recirculen per filtres de vidre constantment. Amb aquest procés s'elimina qualsevol partícula present a l'aigua alhora que s’aplica una desinfecció per ultra violat (UVC) que desactiva qualsevol bacteri, fong i virus present, vetllant sempre per afegir la quantitat de clor i de regulador de PH que estableix la llei.

475x200-TL-Familia_lp7002_1.jpg
Banyat amb total tranquil·litat

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), una concentració residual de clor lliure de ≥0.5 mg / l en l'aigua de la piscina durant un mínim de 30 minuts de contacte a un pH <8.0 és suficient per matar virus embolicats com els coronavirus. Per tant, un virus embolicat com la COVID-19 es desactivaria fins i tot a valors Ct inferiors. El valor Ct és el producte de la concentració d'un desinfectant (per exemple, clor lliure) pel temps de contacte amb l'aigua que es desinfecta.

Per normativa i per transparència, vam mostrar els resultats dels paràmetres de les nostres aigües als usuaris, perquè estiguin plenament informats de la seva qualitat.

Back to top