Avís legal, termes i condicions de la pàgina de Caldea
IniciAvís legal

Avís legal

1. Finalitat i propietat d’aquest lloc web
Vostè ha accedit al lloc web de la societat mercantil andorrana SEMTEE, S.A. (en endavant, “SEMTEE”), domiciliada a Parc de la Mola 10, AD 700 Escaldes-Engordany (Principat d’Andorra), amb número de telèfon 00376 800 999/800 995 i formulari de contacte https://www.caldea.com/ca/contactar i amb número de registre tributari A-702060-D. El domini d’Internet www.Caldea.com, el qual permet l’accés a aquest lloc web, és propietat de SEMTEE. La finalitat d’aquest lloc web és informar sobre el centre termolúdic Caldea, i en especial, sobre els serveis i els productes que aquest ofereix, inclosa la possibilitat de dur a terme reserves.
2. Acceptació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web
L'accés a aquest lloc web comporta la plena acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com en la política de privadesa (en endavant, conjuntament, “els Termes i Condicions”). Tanmateix, els usuaris s’obliguen a fer un ús diligent d’aquest lloc web, d’acord amb la legislació vigent, la bona fe i els bons costums, i sense contravenir la moral i l’ordre públic.
Tot i que aquest lloc web faci referència a productes, serveis, marques i/o noms de tercers, aquest fet no constitueix llur patrocini o recomanació per part de SEMTEE.
3. Reserva de la facultat de modificació dels Termes i Condicions d’ús d’aquest lloc web
SEMTEE es reserva la facultat d'efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes dels Termes i Condicions. Per tant, SEMTEE recomana als usuaris d’aquest lloc web que en revisin els Termes i Condicions periòdicament.
4. Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web
Definició del terme “continguts”:
El terme “continguts” fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, entenent-se com a tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació del lloc web, així com els signes distintius, les fotografies i els textos que s’hi mostren.
Drets i posicions jurídiques sobre continguts incorporats per SEMTEE:
Els continguts d’aquest lloc web incorporats per SEMTEE són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques de contingut econòmic anàleg de titularitat de SEMTEE o de tercers que li han atorgat les pertinents llicències o autoritzacions. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap titularitat ni dret d’ús sobre els continguts que s’han esmentat (mitjançant, entre d’altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o transformació), excepte que SEMTEE o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de què es tracti els ho autoritzin bé indicant-ho en aquest lloc web o mitjançant llicències o autoritzacions escrites.
Per tant, SEMTEE es reserva la facultat de fer ús de marques d'aigua, dispositius tecnològics o altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o el seguiment en línia dels usos no autoritzats d’aquests continguts. I, en tot cas, SEMTEE es reserva la facultat d'interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris que infringeixin els drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques contingut econòmic anàleg que s’han indicat.
5. Dret d'exclusió
SEMTEE es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l'accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin els Termes i Condicions.
6. Responsabilitats
Conductes dels usuaris d’aquest lloc web:
SEMTEE no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment per part dels usuaris dels Termes i Condicions.
SEMTEE no és responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d’aquest lloc web per programes informàtics, virus o altres elements que escapin del seu control. SEMTEE no exerceix cap control sobre els serveis, els continguts i/o altres elements als quals els usuaris d’aquest lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d'enllaços, directoris o altres mitjans inclosos en aquest lloc web, tant si els ha incorporat SEMTEE o usuaris d’aquest lloc web. Per tant, SEMTEE no és responsable de la disponibilitat tècnica, la qualitat o l’exactitud, entre d’altres, dels serveis, dels continguts i/o d’altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin com a conseqüència del seu ús.
7. Autorització d'enllaços
Qualsevol enllaç de tercers a aquest lloc web ha d’estar vinculat a a la pàgina principal, i queden expressament prohibits els enllaços profunds, l’entramat i qualsevol altre aprofitament dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers no autoritzats expressament per SEMTEE.
Tanmateix, SEMTEE prohibeix la creació d'enllaços des de llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.
8. Galetes o “Cookies”
TAquest lloc web utilitza galetes, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en els ordinadors i en altres dispositius mòbils o electrònics des dels quals els usuaris accedeixen a aquest lloc web, i que permeten, entre d’altres, obtenir informació sobre la data i l’hora d'entrada dels usuaris a aquest lloc web i sobre els continguts que seleccionen, la qual cosa permet millorar-ne la qualitat i seguretat.
Concretament, SEMTEE utilitza galetes per facilitar la navegació per aquest lloc web i per obtenir una major eficàcia i personalització dels serveis que ofereix als usuaris. Les galetes utilitzades s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu dispositiu i no proporcionen referències que permetin obtenir les seves dades de caràcter personal. Tampoc es poden llegir les galetes implantades en el seu dispositiu des d'altres servidors. La informació que SEMTEE analitza mitjançant les galetes és la direcció de protocol d'Internet (IP) utilitzada per l’usuari, el tipus i la versió del seu navegador, el sistema operatiu i la plataforma utilitzada per a la connexió, així com la data i l'hora d'aquesta activitat.
SEMTEE utilitza galetes pròpies i de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts, com ara els serveis estadístics de Google Analytics.
Els usuaris poden impedir la generació de galetes, mitjançant la selecció de l'opció corresponent al seu navegador, tot i que se’ls adverteix que la seva desactivació pot afectar el bon funcionament d’aquest.
Desactivar l'ús de galetes
L'usuari del lloc web també pot instal•lar un complement en el navegador que eviti que Google Analytics comparteixi les seves dades amb Google. El complement d'inhabilitació de Google Analytics és compatible amb Chrome, Safari, Firefox i Microsoft Edge. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
9. Legislació aplicable i jurisdicció
Els Termes i Condicions es regeixen per la legislació andorrana. Els usuaris d’aquest lloc web se sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.
Back to top