Inici Mesures personal

Mesures de prevenció del personal

Caldea ha creat una guia de recomanacions a seguir per garantir així la seguretat i la salut del seu personal. Per crear aquest pla s’ha comptat amb la col·laboració de Mutuand, una companyia de prevenció de riscos laborals d’Andorra. 
 
  • Per cada sector, hem posat a disposició de l’equip unes fitxes informatives que recullen les mesures que han de seguir i s’han creat cartells informatius per recordar les mesures més importants a prendre.
  • Hem entregat a tot el personal uns equips de protecció individual i hem col·locat dispensadors de gel hidroalcohòlic i capses de mocadors d’un sol ús a l’entrada de tots els punts de treball. A part, també n’hem repartit en diferents zones del centre.
  • En zones d’atenció al públic hem establert un procediment de neteja amb detergents tensioactius  i desinfecció periòdica. Es netegen totes les superfícies amb desinfectants amb acció bactericida, fungicida i viricida, fent èmfasi en aquelles de contacte freqüent com poms de portes, baranes, botoneres d’ascensor, etc. 
  • Els treballadors que presentin símptomes respiratoris,  febre o qualsevol mena de malaltia a casa han d’informar el seu superior, romandre a casa i no acudir al lloc de treball. 
Back to top